Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χάρτης

Είτε δεις, είτε μελετάς χάρτη, θα κάνεις ταξίδια. Ακόμη, να περιμένεις κάποια προαγωγή στη δουλειά σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*