Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χήνα

Πολύ καλό όνειρο. Η χήνα στο όνειρό μας συμβολίζει την αφοσίωση, τις ευχάριστες ειδήσεις, τα κέρδη και την καλή υγεία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*