Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χαλκός

Οτιδήποτε και αν δεις χάλκινο θα κάνεις καινούρια γνωριμία. Ο κόκκινος χαλκός σημαίνει ερωτική εξομολόγηση. Ο κίτρινος, καλοζωία ενώ ο πρασινωπός  ασθένειες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*