Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χαράδρα

Δυσάρεστο όνειρο, γιατί προμηνύει ασθένειες, στενοχώριες και μεγάλες δυσκολίες στη ζωή σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*