Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χλωροφόρμιο

Αν δεις να χρησιμοποιείς χλωροφόρμιο για νάρκωση, φυλάξου από άτομα στα οποία δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*