Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.



Όρνιο

Αν δεις όρνιο το όνειρο δεν είναι καλό. Προμηνύεται αρρώστια, κίνδυνος και καταστροφή. Το όνειρο είναι καλό και σημαίνει απαλλαγή απ’όλα αυτά, στην περίπτωση που δεις ότι σκοτώνεις όρνιο.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*