Το άλεσμα, είτε το κάνεις εσύ ο ίδιος είτε βλέπεις να σου το κάνουν άλλοι, σημαίνει πάντα πρόοδο στη δουλειά σου αλλά και εξελίξεις στον αισθηματικό τομέα.